Meer oor..

Welkom by jou omgewings-vriendelike, tuinmaak en huishoudelike-wenke blad in Afrikaans! CutiePie is ‘n aanlyn publikasie in Afrikaans wat lig werp op selfonderhoudings-idees in-en-om die huishouding. Die hoof fokuspunt van hierdie publikasie is om metodes van “besparing” te ondersoek, vanaf jou tuin en jou koskas tot binne-in jou beursie! Met die huidige ekonomiese klimaat en ons planeet in krisis, is daar n redelike mate tot kommer oor wat die toekoms inhou vir ons manier van leef. Daarom kyk Groenvingers! graag na water-wyse tuinbou tegnieke (en VERAL voedsel produsering); holistiese gesondheids-idees en algehele oplossings vir hoe die deursnee mens meer omgewingsbewus kan wees! Ons ondersoek ons rol in die groter ekostelsel en nooi u uit om saam met ons op hierdie ondekkingsreis te leer! Ons gee om vir die natuur en is gretig om n positiewe verskil te maak waarby mens, dier en alle lewende weses kan baat. Huishoudsters deel slim kombuiswenke, geregte en disse en allerlei resepte om jou begroting te pas. Jêmbek is ‘n rubriek oor die stand van omgewings-verwante plaaslike en globale nuus en  Tuisrate fokus op tuis-oplossings en die genesende effekte van verskeie voesdelsoorte, bossies, kruie en rate.

 


Sommige van die artikels op die CutiePie webstuiste bevat skakels wat lei na geaffilieerde produkte en verskaffers wat ek graag onderskryf en ondersteun.

Teen geen ekstra koste vir u, verdien ek ‘n klein kommissie indien u enige produkte deur middel van hierdie skakels aankoop. CutiePie bedank u byvoorbaat vir u ondersteuning!

DEEL MET 'N VRIEND!
Translate »